~ TUSAN TILA ~

Psykologipalvelu Anne Tusa

Palvelut | Koulutus ja työkokemus | HinnoitteluTervetuloa sivuilleni ja tutustumaan tarjoamiini psykologi- ja psykoterapiapalveluihin.

Olen koulutukseltani psykologi, ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapeutti, ratsastusterapeutti_srt ja EASEL® Coach - työnohjaaja.

Olen työskennellyt psykologina nuorisopsykiatrisessa kuntoutusyksikössä, nuorisopsykiatrianpoliklinikalla ja perheneuvolassa. Nykyisin toimin yksityisenä psykoterapeuttina ja minulla vastaanottotilat Alavudella.

Sivuiltani löydät tarkempaa tietoa minusta, koulutuksistani ja tarjoamistani palveluista. Minut tavoitat parhaiten sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Palvelut

Yksilöpsykoterapiat (kognitiivinen viitekehys)

 • Lapsille, nuorille ja aikuisille
 • mm. Kelan kuntoutuspsykoterapiat, Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapiapalvelut sekä psykoterapiat ostopalveluina
 • Terapia voidaan toteuttaa myös hevosavusteisesti
 • Vanhempien ohjaus- ja tukikäynnit liittyen lasten ja nuorten psykoterapiahoitoihin

Terapeuttinen tuki elämän kriisitilanteissa ja tunne-elämän ongelmissa

 • Yleensä muutamia käyntikertoja vaativat selvittelyt.
 • Voivat olla yksilö-, perhe-, tai pienen ryhmän käyntejä.

Työnohjaus

 • Vaativaa ihmissuhdetyötä tekevien (esim. psykologit, psykoteraputit, sosiaalialan henkilöstö) työohjaus, jossa tavoitteena on lisätä ymmärtämystä tiettyyn asiakkaaseen tai tietyn tyyppiseen ongelmaan liittyen ja samalla suunnitella hoidon tai kuntoutuksen etenemistä.
 • Työnohjattavien työssä jaksamisen tukeminen ja heidän itsetuntemuksen, vuorovaikutustaitojen sekä ammatillisen kasvun edesauttaminen

Kouluttaminen

 • Kognitiivisen psykoterapian perusteisiin ja menetelmiin liittyen
 • Hevosavusteiseen työskentelyyn liittyen
 • Muut psykologian ja psykoterapian alaan liittyvät teemat


Oma koulutus ja työkokemus

 • Psykologian maisteri, 1998
  • TEO myöntänyt oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna psykologina, 1999
 • Huumetyön ammatilliset erikoistumisopinnot (20 ov), 2002
 • Ratsastusterapeutti_srt (35 ov), 2004
 • Kognitiivisen psykoterapian ylemmän erityistason koulutus, 2007
  • TEO myöntänyt oikeuden käyttää psykoterapeutti-nimikettä, 2007
 • Viljelijän ammattitutkinto: Maatalousyrittämisen osaamisala, 2013
 • EASEL® Coach - työnohjaajakoulutus (70 op), 2017
 • Skeematerapia (ISST-sertifikaatio) koulutuksessa, alk 2018
 • Lisäksi lukuisia lyhyempiä koulutuksia mm. traumoihin, tietoiseen läsnäoloon, interpersoonalliseen terapiaan, skeematerapiaan ja hevosavusteisuuteen liittyen.

Työkokemusta on Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselta ja Niilo Mäki Instituutista tutkimusamanuenssin, sekä projektisuunnittelijan tehtävistä noin 3 vuotta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä olen työskennellyt nuorisopsykiatrisessa kuntoutusyksikössä ohjaajan ja psykologin tehtävissä noin 4 vuotta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä nuorisopsykiatrian poliklinikalla olen ollut psykologina noin 2,5 vuotta ja Alavudella perheneuvolassa noin 5 vuotta. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut osa-aikaisesti vuodesta 2005 alkaen ja kokopäiväisesti syksystä 2010 alkaen.

Hinnoittelu

Psykoterapiakäynnin hinta 45 minuutin ajasta on 75 euroa.

Kelan kuntoutuspsykoterapiassa Kela korvaa suurimman osan nuorten ja aikuisten psykoterapiakäynnin hinnasta. Kelan korvaama osuus yksilöpsykoterapiakäynnistä on 57,60 euroa.

Kelan vaativan lääkinnällisen psykoterapiakuntoutuksen kustannukset perustuvat Kelan kanssa tehtyyn avoterapiapalvelusopimukseen. Ostopalvelusopimusten hinnat pohjautuvat myös voimassa oleviin sopimuksiin.

Asiakas voi myös maksaa käynnit kokonaan itse.

Psykoterapiakäynneistä tehdään yhteinen suullinen tai kirjallinen sopimus.

Muista palveluista voit pyytää tarjousta.


ETUSIVU | TALLI | TILA | PSYKOTERAPIA | YHTEYSTIEDOT

© Tusan Talli       |       Webdesign © Valokuvaus Tuulia N 2018 - www.tuulian.net